Keramiek in context

De porseleinhandel van de VOC in de 17e en 18e eeuw

Chinees porselein was voor 1600 al in Nederland bekend dankzij de handel met Portugal en de vaarten van de zogenaamde voorcompagnieën op Azië, maar het was een schaars en kostbaar product. De veilingen van porselein uit twee buit gemaakte Portugese schepen, de São Tiago in 1602 in Middelburg en de Santa Catharina in 1604 in Amsterdam, vormden een keerpunt: opeens was er een relatief grote hoeveelheid porselein beschikbaar voor een geïnteresseerd en koopkrachtig publiek. Sindsdien is Chinees, en later ook Japans porselein, constant aanwezig in de materiële cultuur van de Noordelijke Nederlanden.