Meer informatie

4 schotels met geschulpte rand, ingedrukt reliëf en decor van vrouw in tuinlandschap

China, Qing (1644-1911)
Details
Productieplaats
China
Datering
Qing (1644-1911)
Inventarisnummer
QNO [05269-05272]
Code
Keramiekmuseum Princessehof QNO [05269-05272]