Meer informatie

Plaque met een jachttafereel

China, vierde kwart 18e eeuw
Details
Productieplaats
China
Datering
vierde kwart 18e eeuw
Materiaal/techniek
vormen
bakken
schilderen
emailleren
vergulden
glazuren
painting
gilding
vitrification
Inventarisnummer
AK-NM-6613-B
Code
320893
Herkomst
Acquisitie