terug

Achtergrond

Zen boeddhisme

boeddhistische sekte die in de 6de eeuw vanuit India in China binnendrong. Hun filosofie ging ervan uit dat de mens door geestelijke concentratie zijn lichaam kon overwinnen. In de twaalfde eeuw werd deze filosofie ook in Japan bekend en werd daar de ideologie van de militaristische bovenlaag.