terug

Achtergrond

Versieringstechnieken

oosterse keramiek kan op verschillende manieren gedecoreerd zijn. Een ornament kan in reliëf zijn aangebracht, zowel verhoogd als verdiept. Dit laatste gaat soms zover dat de scherf in ajourtechniek geperforeerd is. Daarnaast paste men kleuren toe. Een voorwerp kan volledig met één kleur glazuur bedekt zijn of kleurig beschilderd zijn. Men onderscheidt beschildering op het glazuur naast die onder het glazuur. Is een voorwerp van keramiek met gewone verf beschilderd dan spreekt men van 'koude beschildering'.