terug

Achtergrond

Vaasmodellen

veel namen waarmee de vormen van vaatwerk in het Chinees worden omschreven zijn afgeleid van die van vroeg historisch bronzen vaatwerk dat bij rituelen werd gebruikt. In de loop van de tijd ontstonden er ook allerlei nieuwe vormen die van dit rituele vaatwerk waren afgeleid. Soms lijken deze vormen nog maar weinig op hun archetypen terwijl ze toch de naam ervan behielden. Bij westerlingen kunnen deze traditionele namen tot misverstand leiden. Diabolo-vormige stelbekers met een knobbel in het midden lijken zowel afgeleid van de wijnbeker 'gu' als van het offervat 'zun'. Dergelijke stelbekers worden derhalve als gu vaas of als zun vaas aangeduid. Daarnaast bestaan er ook weer zun vazen die er anders uitzien. Ze lijken meer op een pot met trompethals of op een kwispedoor.