terug

Achtergrond

Thermoluminescentieproef

wetenschappelijke methode om de ouderdom van keramiek te bepalen. Omdat de uitkomst van dit onderzoek gemanipuleerd kan worden door een voorwerp bloot te stellen aan gammastralen, is de T.L. proef alleen betrouwbaar als dateringsmiddel voor archeologen bij opgravingen.