terug

Achtergrond

Song dynastie

dynastie die tussen 960 en 1279 over China regeerde. Het was een periode van ongekende bloei op velerlei gebied. Wetenschap en kunst floreerden als nooit tevoren en nooit erna. Geleerde keizers voerden een verstandig beleid, alleen hadden ze te weinig oog voor defensie. Zodoende braken er twee maal vreemde volken door de Chinese muur die in het noorden eigen rijken stichtten. De Song keizers weken uit naar het zuiden. Tegen de ongekende wreedheid en de massa ­moorden door de mongoolse horden van Djingis Kahn waren deze vredelievende vorsten niet opgewassen. De laatste Song keizer stortte zich met regering en hofhouding in zee, om niet gevangen genomen te worden. Aan Yelu Chucai, een prins uit het overwonnen Khitanvolk, is het te danken dat de Chinese beschaving niet ten onder ging. Hij wees de Mongolen erop dat het dom was om de Chinezen uit te roeien. Als enigen konden zij allerlei luxe goederen produceren. De Mongolen namen dit advies aan en beschouwden China voortaan als een wingewest. Gelukkig was de eerste mongoolse keizer Kublai Kahn iets menselijker dan zijn voorgangers.