terug

Achtergrond

Oxidatie

in de vakliteratuur wordt vaak gewag gemaakt van oxyderend of reducerend stoken. Bij oxiderend stoken laat men een overmaat aan zuurstof toe, bij reducerend stoken knijpt men de luchttoevoer af, waardoor de oven zich vult met kolendamp (koolmonoxide). De wijze van stoken heeft grote invloed op de uiteindelijke kleur van het baksel. Koperrood wordt bijvoorbeeld zwart en celadon wordt bruin door teveel zuurstof.