terug

Achtergrond

Ottema 1946

N. Ottema, Chineesche Ceramiek. handboek geschreven naar aanleiding van de Verzamelingen in het Museum het Princessehof te Leeuwarden, Amsterdam, 1946 (2e druk)