terug

Achtergrond

Onthoofdingsbeeld

kleine beeldjes van mannen en vrouwen van sawankalok steengoed. Ze zijn in groten getale met afgebroken hoofden opgegraven zodat het waarschijnlijk is dat ze bij rituelen gebruikt werden; tweede helft 14de eeuw en eerste helft 15de eeuw.