terug

Achtergrond

Nederlandse normaaltranscriptie

voordat het pinyin (z.a.) systeem werd ingevoerd, beschikte de Nederlandse sinologie over een eigen transcriptiemethode. In de oudere Nederlandstalige porseleinliteratuur werd echter bijna altijd de Wade-Giles transcriptie gebruikt.