terug

Achtergrond

Nederlandse normaaltranscriptie

voordat het pinyin (z.a.) systeem werd ingevoerd, beschikte de Nederlandse sinologie over een eigen transcriptiemethode. In de oudere Nederlandstalige porseleinliteratuur werd echter bijna altijd de Wade-Giles transcriptie gebruikt.

hp echo $this->element('topstukken', array('cache' => array('time' => '1 day', 'key' => $website['Website']['id']))); ?>
); ?>