terug

Achtergrond

Cyclische kalender

in China en Japan werden geen jaartallen gebruikt. Wel bestond er een kalendersysteem waarbij de tijd in opvolgende perioden van 60 jaren werd ingedeeld. Het precieze jaar binnen zo'n periode werd aangeduid met twee karakters. Een heel enkele keer komt zo'n jaaraanduiding voor op porselein, bijvoorbeeld op de David vazen, waardoor het voorwerp exact gedateerd kan worden. De Chinese term voor dit systeem is ganzhi.