terug

Achtergrond

Confucius

(Kung Fu Tzu) Chinese wijsgeer, 551-479 v. Chr. Het confusianisme is geen godsdienst, maar een samenstel van uitgangspunten en leefregels, gebaseerd op tradities en levenswijsheid. Vertaald betekent Kung Fu Tzu: de filosoof Kung.