terug

Achtergrond

Boeddhisme

verlossingsleer die gepreekt werd door de asceet van vorstelijke afkomst Boeddha (ca 560-480 v Chr.). Door goed en ingetogen te leven kon de mens tenslotte gelukkig worden in een soort hemel.