terug

Achtergrond

Archaïsme

trend bij de Chinese keramiek om voorwerpen uit het verleden te imiteren. De fraaiste voorbeelden van deze tendens stammen uit de 18de eeuw, maar eerder en ook later is deze neiging tot kopiëren aantoonbaar. Tegenwoordig zijn er in China wetenschappelijke instituten die zich toeleggen op het perfect reproduceren van oude vormen en dessins.

hp echo $this->element('topstukken', array('cache' => array('time' => '1 day', 'key' => $website['Website']['id']))); ?>
); ?>