terug

Achtergrond

Apenschotel

diep bord met een rand van golvende perken in reliëf. Wanneer in die perken afbeeldingen voorkomen van apen in bomen spreekt men van apenborden of -schotels. Dergelijke borden zijn er ook met afbeeldingen van dassen of vogels in het geboomte. Ze stammen uit de Kangxi periode.