terug

Achtergrond

Acht onsterfelijken

(xian, baxian) legendarische personen uit het taoisme, onder wie twee vrouwen die door hun studie van de natuur onsterfelijkheid hebben verkregen. Zij symboliseren leefsituaties als armoede, adeldom, leeftijd, vrouwelijkheid, enz. Hun betekenis is te vergelijken met die van de achttien lohans van het boeddhisme.