terug

Stoel

Collectie: Geoffrey Badenhorst

  • Het snijwerk is uitgevoerd in laagreliëf op een gehamerde ondergrond, zonder mens- en sierfiguren. De gebogen armleuningen van de stoel treffen we eveneens aan bij meubelen met snijwerk afkomstig van de Coromandelkust, iets dat ook geldt voor de vorm van de bovenste regel van de rugleuning De dubbel getordeerde poten, regels en spijlen zijn eveneens typerend voor meubelen uit deze regio, maar treffen we ook aan bij meubelen met gedraaide delen uit Engeland. 

    Gezien de kenmerken die verwijzen naar de Coromandelkust zou men verwachten dat in het snijwerk mens- of dierfiguren voorkomen. Zowel de vorm van de stoel als het ontbreken van genoemd snijwerk doen vermoeden dat wij hier met een stoel uit Batavia hebben te maken. 

    Dienaren van de V.O.C. verhuisden regelmatig naar andere factorijen en zorgden zo voor een verspreiding van meubels. Batavia was de grootste vestigingsplaats van de V.O.C., waar men naast de bouw van huizen en schepen, ook meubelen vervaardigde. 

    De stoel is, afgezien van de getordeerde delen, geheel versierd met zeer fijn snijwerk in laagreliëf op een gehamerde ondergrond. Dit snijwerk bestaat uit geopende lotusbloemen bladranken en granaatappels. Het is steeds vanuit het midden van het veld symmetrisch vormgegeven. De bekroning van de spijlen bestaat uit twee uitwaaierende bladeren van de buxuspalm. 

  • Log in om uw reactie achter te laten. Inloggen kan pas nadat u zich als gebruiker heeft aangemeld

Soortgelijke stukken