terug

Een paar vazen

Collectie: Stichting Duivenvoorde

 • Deze vazen zijn niet in Azië gemaakt, maar in Europa. Het zijn vrije imitaties van Chinese voorbeelden, waarschijnlijk in de fabriek van Edmé Samson (1810-1891) in Parijs geproduceerd. De verticale naad die over het lichaam zichtbaar is, duidt erop dat de stukken gegoten zijn en niet gedraaid, hetgeen een duidelijke aanwijzing is voor een tamelijk late productie in Europa. Enkele kenmerken in de decoratie wijzen daar ook op, zoals de stijve band rond de voet en de buitenproportioneel grote vlinder. Samson maakte exacte kopieën, waarbij gebruik werd gemaakt van een mal die van het origineel werd gemaakt, maar ook eigen interpretaties. Deze vazen behoren tot de tweede categorie.

  Opvallend kenmerk van de vazen is dat de decoratie in reliëf is aangebracht voordat deze is beschilderd. Dat is een zeldzame decoratietechniek die zowel in Chinees als Japans porselein uit het begin van de 18de eeuw bekend is.[1] Het stond aan het eind van de 19de en begin van de 20ste eeuw waarschijnlijk in de belangstelling. De Franse verzamelaar Ernest Grandidier (1833-1912) bezat een aantal stukken in deze techniek , evenals de Nederlandse verzamelaar W.F. van Heukelom (1858-1937).[2] Ook Hendrik Steengracht (1836-1912), groot porseleinverzamelaar en tijdgenoot van Grandidier, koos dus voor een stel vazen die op deze manier waren gedecoreerd, al waren ze niet in Azië maar in Parijs gemaakt.

  In de boedelbeschrijving na zijn dood worden ze genoemd, maar in eerdere beschrijvingen nog niet.[3] We mogen daarom wel aannemen dat Hendrik de vazen kocht. In de boedelbeschrijving van 1912 worden de bijbehorende voeten ook al genoemd. Vaas en voet vormen een geslaagd ensemble. Het staat niet vast of het oude voeten zijn die goed pasten, of dat ze in de 19de eeuw in 18de-eeuwse stijl zijn bijgemaakt.

   

   

  [1] G. Le Duc, Porcelaine tendre de Chantilly au XVIIIe siècle, Parijs, 1996, p. 105 en E. Ströber, ‘La maladie de porcelaine; ostasiatisches Porzellan aus der Sammlung Augusts des Starken, Leipzig, 2001, nr. 39 voor een aantal Chinese voorbeelden.

  [2] E. Grandidier, La Céramique Chinoise, Parijs, 1894, pl. XII en XXX; J. van Campen, ‘De porseleinverzameling van W.F. van Heukelom’, Vormen uit Vuur 208 (1010/1), p. 5, afb. 6.

  [3] J. van Campen, ‘Exotisch pronken; de collectie Oosters porselein, in A. de vries (red.), Duivenvoorde; bewoners, landgoed, kasteel, interieur en collectie, Zwolle, Voorschoten, 2010, pp. 194-195.

 • Log in om uw reactie achter te laten. Inloggen kan pas nadat u zich als gebruiker heeft aangemeld

Soortgelijke stukken